Cele statutowe

Popularyzowanie wiedzy z dziedzin: technologii informatycznej, rozrywki elektronicznej, fizyki, i astronomii, filozofii oraz sztuki wśród społeczeństwa.

Edukowanie społeczeństwa w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych i programów komputerowych oraz metod ich skutecznego wykorzystywania

Wspomaganie rozwoju techniki, technologii, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w praktyce gospodarczej

Tworzenie możliwości wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między osobami zainteresowanymi technologią i elektroniczną rozrywką

Promowanie wydarzeń związanych z technologią informatyczną oraz rozrywką elektroniczną

Promowanie wydarzeń związanych z technologią informatyczną oraz rozrywką elektroniczną

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Dane 

KRS 0000724617

NIP 651-172-51-09

REGON 36994883600000

Nr konta bankowego mBank:

24 1140 2004 0000 3602 7766 2816

Adres siedziby:

ul. Gałczyńskiego 8, 44-240 Żory

Sponsorzy

Dziękujemy wszystkim sponsorom

Współpraca

Pracują z nami i stale nas wspierają w naszych projektach