CO ? CZYLI TYPY PROJEKTÓW W OBSZARACH NASZEGO ZAINTERESOWANIA

 • organizacja eventów o charakterze:
 •  popularyzatorskim / edukacyjnym z wykorzystaniem nowych technologii
 •  wspierających kreatywność oraz działalność B+R
 •  edukacyjno / rozrywkowych (branża elektronicznej rozrywki)
 • działalność edukacyjna
 • tworzenie nowych ciekawych prototypów produktów i usług
 • partnerstwa przy realizacji projektów
 • publikacje, raporty, testy
 • wyjazdy tematyczne, wymiana doświadczeń
 • tworzenie nowych przestrzeni
 • tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych, blogsfera
 • tworzenie i prowadzenie funpagów informacyjno-edukacyjnych
 • tworzenie i prowadzenie kanałów video

JAK ? CZYLI NIESTRASZNE NAM KOMPETENCJE TECHNOLOGICZNE

 • obsługa szeroko rozumianych systemów informatycznych, nowych technologii
 • tworzenie treści, materiałów wideo, w tym 360
 • obsługa i kwalifikacje dronów
 • tworzenie stron internetowych
 • projektowanie graficzne
 • fotografia, postprocessing
 • print management
 • sprzętu typu PC, część hardware’owa
 • konfiguracje systemów, sieci
 • konfiguracja i użytkowanie systemów linux
 • webmarketing, SEO
 • facebook, twitter, youtube, twitch

KTO ? czyli doświadczenie członków w zarządzaniu

 • znajomość zasad funkcjonowania rynków NGO, GO, Business
 • tworzenie i rozliczanie dokumentacji projektowej funduszy zewnętrznych
 • projekty realizowane w partnerstwie
 • wystąpienia publiczne, prezentacje
 • doświadczenie administracyjne
 • systemy zarządzania jakością
 • poruszanie się po instytucjach zewnętrznych
 • znajomość rynku lokalnego
 • znajomość branży elektronicznej rozrywki
 • marketing klasyczny i internetowy
 • organizacja eventów
 • działalność edukacyjna
 • język angielski

CZYM ? CZYLI BAZA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWA

 • serwer internetowy z obsługą domen i subdomen
 • sprzęt typu PC
 • sprzęt drukujący / kopiujący A3
 • sprzęt drukujący fine art A2
 • sprzęt do nagrywania wideo
 • mikrofony pojemnościowe
 • konsole PS4
 • Raspberry Pi 3
 • Kamera 360
 • czujnik smogu
 • oprogramownaie do obsługi ww.
 • sprzęt retro ZX Spectrum +2