Tytuł warsztatu: Możliwości Pomocy Edukacyjnej dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami

Opis warsztatu: Nasz warsztat “Możliwości Pomocy Edukacyjnej dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami” jest przeznaczony dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i innych specjalistów, którzy chcą lepiej zrozumieć i wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami w procesie edukacji szkolnej. Podczas tego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi formami wsparcia oraz dowiedzą się, jak dostosować podejście do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

AGENDA WARSZTATU

 1. Wprowadzenie do edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami
  • Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  • Statystyki i trendy w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  • Wyzwania, z jakimi mogą się spotkać dzieci i ich rodzice.
 2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  • Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZSK)?
  • Jakie są korzyści i ograniczenia ZSK?
  • Praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania planu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb dziecka.
 3. Dowozy do szkół integracyjnych
  • Czym są szkoły integracyjne i dlaczego są ważne?
  • Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z dowozu do szkoły integracyjnej?
  • Procedury i dostępność usług dowozu w regionie.
 4. Wyłączenie z zajęć wspólnych
  • Kiedy wyłączenie z zajęć wspólnych jest konieczne?
  • Jakie są alternatywy dla tradycyjnych zajęć wspólnych?
  • Przykłady działań wspierających dziecko w wyłączonych zajęciach.
 5. Edukacja domowa
  • Czym jest edukacja domowa?
  • Kiedy edukacja domowa może być rozważana jako opcja?
  • Jakie są obowiązki rodziców i wymagania prawne związane z edukacją domową?
 6. Rola rodziców, nauczycieli i terapeutów
  • Jak zbudować efektywną współpracę między rodzicami, nauczycielami a specjalistami?
  • Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka ze specjalnymi potrzebami.
  • Rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji.
 7. Studium przypadku i dyskusja grupowa
  • Praktyczne przykłady sytuacji z życia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
  • Wspólne rozważanie strategii wsparcia.
 8. Zakończenie i pytania
  • Podsumowanie głównych punktów warsztatu.
  • Okazja do zadawania pytań i konsultacji indywidualnych.

Czas i Miejsce:

17 października (wtorek), godzina 17:00, Dworzec PKP. Warsztat potrwa 2 godziny.

Warsztat będzie prowadzony przez doświadczonego specjalistę ds. edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami, który dzielić się będzie wiedzą teoretyczną i praktycznymi wskazówkami. Zapewniamy inspirującą i interaktywną atmosferę, sprzyjającą wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów z innymi uczestnikami. Wartością dodaną tego warsztatu jest możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli efektywniej wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami w ich edukacyjnej podróży oraz stworzenia sieci wsparcia dla rodziców i specjalistów pracujących z tymi dziećmi.

Wydarzenie jest organizowane w ramach zadania publicznego “Rodzinne Żory – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” które jest finansowane z środków budżetu Gminy Miejskiej Żory, realizowanego przez Stowarzyszenie Q-Bit.